tisdag 6 januari 2015

Golv in och golv ut


Här fotsätter vi med renoveringen :)
Nu har vi jämnat ut isoleringen i blivande garderoben, rullat ut tjärpapper och radat in brädor. Innan vi fäster brädorna skall rör till värmebatterierna i rummet brevid ner i isoleringen.
I det här rummet som skall bli vår garderob kommer vi inte att sätta in plankgolv. Det gamla golvet var i så dåligt skick att det inte gick att räddas. Taket har läckt och vatten har kommit in i så stora mängder att upptill var hela taket + isolering dålig och likaså golvet + isolering, det blev att kasta ut allt. Till och med väggarna var i så dåligt skick upptill att vi blev tvugna att riva en stor del av dem också + att sätta in en 7 m lång stålpelare för att hålla upp yttertakets konstuktion. Skall återkomma till det jobbet som gjordes första sommaren i huset :)


Men tillbaka till det som görs just nu. 

I rummet brevid händer det också! 
Gubben river för fullt och jag försöker hinna med med kameran :)
Det är en liten farstu var trappan upptill vinden och ingången till det gamla köket finns.
Där har gubben öppnat golvet. Han började med att riva ut 2 lager av plastmattor och spånskivor. Under dem kom det gamla plankgolvet fram. 


Det har öppnats tidigare och vi hittade gammal bergull i ett tunt lager, inte konstigt att det har varit kallt i farstun. 
När gubben skulle ta spikar ur de gamla plankorna satte han ned plankan på bergullen och den for rätt igenom brädorna under isoleringen! Hela undre delen av golvet var ruttet.


Det blev att riva hela golvet. Eftersom trappan upp till vinden är byggd ovanpå plankgolvet kan vi inte öppna mer än 4 plankor. Nu när undre delen av golvet var i så dåligt skick rev vi bort golvet underifrån och på det viset fick vi bort all gammal isolering. 


Vi kommer att sätta nytt undergolv och så sprutar vi in isoleringen emellan. 
De gamla golvplankorna skall givetvis sättas tillbaks när golvet är fyllt med isolering.


Väggarna fick sig en omgång också; gamla spånskivor rev gubben ner idag,


och som ni ser: mera hål i golvet.


Golvet i förrådet under trappan revs också ut.


Plastmatta + gammal linomatta + tjock kartong och så var plankgolvet framme!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar